Brew Class

About

February 22, 2018 Jonathan, Anton and Floris stand at the birth of the brewery. We – three students at the Hotel Management School Maastricht – have a love for special beer and the story behind it. This led to a close collaboration when we decided to participate in the Brand Brewery beer competition. We set to work without any information about brewing. At the time as Brewing Association De Campus ‘trench 1 short’.

After looking for information one evening, we decided to buy a brewing kettle, crusher, yeast keg, carrot cooler, tubes, mixing bucket, filters, malt packages, hops, yeast, crown corks, crown cork machine and a book. The latter is not entirely unimportant since we had to start at step 1: ‘What is brewing? Besides this book and the many websites/forums we also received help from Tom de Lepper, who at that time was busy starting the Maastricht City Brewery the Maltese. Located in a part of the old Knight Brewery. After this conversation – where we were half an hour late because of the only disadvantage of beer: a hangover – it was clear that participating in the competition was too big a step and that it would be better to start at the base.

Now, one year later, we have a company with which we want to let even more students in Maastricht enjoy the same adventure:
Brewing beer, doing business, spreading passion, working with beautiful products and of course enjoying beautiful products, which you prefer to have made yourself!


22 februari 2018 Jonathan, Anton en Floris staan bij de geboorte van de brouwerij. Wij – drie studenten aan de Hotel Management School Maastricht – hebben een liefde voor speciaal bier en het verhaal erachter. Zo ontstond er een nauwe samenwerking toen wij besloten om mee te doen met de Bierbrouwwedstrijd van de Brand Brouwerij. Zonder enige informatie over bierbrouwen gingen wij aan de slag. Toentertijd als Brouwvereniging De Campus ‘geul 1 kort’.

Na een avond informatie gezocht te hebben besloten wij een brouwketel, schrootmolen, gistvat, wortkoeler, slangen, mengemmer, filters, moutpakketten, hop, gist, kroonkurken, kroonkurkapparaat en een boek te kopen. Dat laatste niet geheel onbelangrijk aangezien we moesten beginnen bij stap 1: ‘Wat is brouwen?’ Naast dit boek en de vele websites/forums hebben wij ook hulp gekregen van Tom de Lepper, die op dat moment bezig was met het starten van de Maastrichtse Stadbrouwerij de Maltezer. Gevestigd in een deel van de oude Ridder Brouwerij. Na dit gesprek – waar wij overigens een half uur te laat waren wegens het enige nadeel aan bier: een kater – was het duidelijk dat meedoen met de wedstrijd een te grote stap was en dat wij beter bij de basis konden beginnen.

Nu één jaar later hebben wij een onderneming waarmee wij nog meer studenten in Maastricht van hetzelfde avontuur willen laten meegenieten:
Bierbrouwen, ondernemen, passie verspreiden, werken met mooie producten en natuurlijk genieten van mooie producten, die je het liefst zelf hebt gemaakt!

Floris, Anton and Jonathan
Scroll to top